TP - Ngồi đợi Anh Thớ ký hợp đồng hát hội nghị với 5 triệu đồng cát sê tôi mới biết: Hóa ra lời đồn một hợp đồng không dưới 25 triệu thì đừng mong Anh Thơ nhận lời là không đúng. “Ai cũng nghĩ tôi giàu thực ra tôi rất nghèo” - Cô chia sẻ.