Cùng với các chính sách về giáo dục thời gian qua như phổ cập tiểu học, trung học cơ sở, việc phổ cập giáo dục mầm non (GDMN) cho trẻ 5 tuổi đã chính thức được “luật hóa”. Phóng viên Cổng TTĐT Chính phủ đã có cuộc trao đổi với bà Lê Minh Hà, Vụ Trưởng Vụ GDMN, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Đề án Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015.