Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 62 năm Ngày thương binh liệt sĩ, hơn lúc nào hết trong thời điểm này, các đơn vị, các bộ, ngành và nhân dân cả nước tập trung thể hiện nghĩa cử cao đẹp và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.