(Phunutoday) - Tạo hóa vốn công bằng, mỗi người đều có điểm mạnh và đẹp riêng nhưng con người thì...lại vốn tham lam, muốn "cả trời": có vòng 1 đẹp rồi phải có eo thon, và chắc chắn cả vòng 3 săn chắc.