Đó là nhận định của các nhạc sĩ, chuyên gia âm nhạc tại hội thảo khoa học “Ca khúc cho nhà trường phổ thông - Thực trạng và giải pháp” do Hội Âm nhạc Hà Nội và trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương phối hợp tổ chức sáng 24/5.