Vừa qua tại Quảng Bình, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quốc gia đã tổ chức giới thiệu giống cá đối mục cho người dân trên địa bàn tỉnh. Đây là loại cá nuôi sống và sinh trưởng tốt trong môi trường nước lợ và nước mặn, có giá trị kinh tế cao, dễ nuôi, chi phí đầu tư thấp, thích hợp cho những người nông dân ven biển có thu nhập thấp.