(Chinhphu.vn) - Trong năm 2012, tỉnh Cà Mau phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc xuống dưới 23% (giảm 3% so với năm 2011).