Huy động vốn bạc tỉ bằng “chứng nhận tiền gửi”. Công an đang vào cuộc.