Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, CPI tháng 12/2012 chỉ tăng 0,27% so với tháng trước, đưa mức CPI cả năm lên mức tăng 6,81%. Có thể nói, đến thời điểm này, mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức 7-8% của Chính phủ đã hoàn toàn cán đích.