TTO - Sáng 24-3, Tổng cục Thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 3-2014. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, sau khi CPI của hai thành phố lớn nhất là Hà Nội và TP.HCM âm, CPI cả nước tháng này so với tháng 2-2014 cũng âm ở mức - 0,44%.