Nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài nói chuyện quan trọng tại trường Đảng Cao cấp Nico Lopez. Báo Tin tức xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn bài nói chuyện này.