(24h) - Từ ngày 17 đến 20/02/2011 CHIMEI đã thực hiện Roadshow tại showroom công ty máy tính Phong Vũ để giới thiệu mẫu màn hình LED 23LH .