(ĐTCK) Giá chào căn hộ thứ cấp tiếp tục giảm 10. Giao dịch vẫn ở mức thấp, tập trung chủ yếu ở các dự án có giá hấp dẫn.