ANTĐ - Chiều 12-4, Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp năm 2013”.