Sau khi nạo thai 2 tuần tôi có đi khám lại, kết quả “buồng tử cung thưa âm vang không đều: 10mm”