NDĐT - Được thành lập từ năm 2007, Trung tâm tư vấn pháp luật và chính sách Y tế HIV/AIDS đã và đang dần trở thành địa chỉ đỏ đầy tin cậy cho những người bị nhiễm HIV/AIDS, những người bị ảnh hưởng bởi căn bệnh thế kỷ này khi họ có nhu cầu về hỗ trợ pháp lý. Tuy nhiên, không phải đã có nhiều người biết đến Trung tâm này và thậm chí nhiều người biết nhưng lại không... dám đến.