Theo Tổng cục Hải quan, thời gian qua, tình hình buôn lậu gỗ diễn ra phức tạp trên phạm vi toàn quốc, các vụ phát hiện, bắt giữ buôn lậu gỗ đang xảy ra liên tục tại các cửa khẩu biên giới đất liền, cảng biển và cảng hàng không quốc gia. Các đối tượng, doanh nghiệp (DN) lợi dụng hình thức thông quan theo luồng xanh (mặt hàng gỗ XK có nguồn gốc NK thường được miễn kiểm tra) để xuất lậu gỗ nhóm 1A (hàng cấm) không có nguồn gốc hoặc nhập nhiều khai ít, xuất nhiều khai ít, xuất không đúng chủng loại tại tờ khai hải quan.