TTO - Các chuẩn và công nghệ truyền tải nội dung số qua kết nối không dây trong môi trường gia đình đang phát triển nhanh chóng. Intel WiDi và Wi-Fi Direct là 2 gương mặt mới sau WHDI.