(Toquoc)-Dự báo tốc độ tăng trưởng GDP 2013 của Việt Nam phục hồi lại mức 6,2%, lạm phát trung bình năm 2012 có thể giảm còn 9,5%; 2013 sẽ tăng lên mức 11,5%,