Những cánh đồng lúa chín trải dài đến cuối chân trời. Khắp nơi người người hăng say lao động, tiếng nói cười âm vang. Đồng quê đã vào mùa thu hoạch.

> Nhớ mùa gặt trên đồng quê / Những cánh đồng đất Việt

Đường về

Chiều trên cánh đồng

Tấp nập mùa lúa chín

Gặt lúa

Lúa năm nay được mùa

Gánh lúa chở về

Trên cánh đồng quê hương

Nỗi vất vả của người nông dân

Trần Mạnh

>> Xem tiếp