(Eva tam chuyen) - Nghe tiếng máy tít tít nhắn tin, em choàng dậy như bị điện giật rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh.