Các chàng trai Block B vừa đổ bộ sàn đấu với “NILLILI MAMBO”.