PN - Anh mê bài bạc, bỏ bê gia đình. Vợ ôm con bỏ đi. Lúc ấy, anh thấy đời mình lụn bại, không còn mặt mũi nào nhìn người thân quen.