"Bốn tại chỗ" và "ba sẵn sàng" trong phòng, chống lụt bão, thiên tai,...

CATPHCM - 

'Bon tai cho' va 'ba san sang' trong phong, chong lut bao, thien tai,...

(CAO) - UBND TPHCM vừa ban hành "Quy định về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại TPHCM”. Theo quy định này - có hiệu lực từ ngày 26-1-2008 - các cấp, các ngành liên quan phải quán triệt phương châm "bốn...

Tin mới