(HNM) - Trong hai ngày 21, 22-4, Ban Thường vụ TƯ Đoàn đã tổ chức Hội nghị lần thứ 14, khóa IX nhằm thảo luận Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và đánh giá kết quả các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; công tác quý I- 2011, bàn một số giải pháp tiếp tục triển khai Năm Thanh niên.