- Việc điều trị chỉ có tác dụng khi biết rõ nguyên nhân cụ thể. Không giống người, chó không nhận biết được thức ăn nên phàm ăn, dễ mắc bệnh. Nếu ăn thực phẩm không hợp sẽ gây bệnh rối loạn dạ dày và ruột.