Khu công nghiệp Lễ Môn (TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) được thành lập đã hơn 10 năm nay với nhiều nhà máy xí nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút hàng vạn lao động làm việc.