Bơm cao áp (BCA) là bộ phận quan trọng nhất trong hệ thống phun nhiên liệu diesel.