(Chinhphu.vn) - Ông Trần Văn Thành (tranvanthanh953@...) hỏi: Trường hợp có dự án làm đường, khi thu hồi đất, nhà ở bị phá dỡ 50% diện tích thì sẽ được bồi thường toàn bộ diện tích nhà ở hay chỉ được bồi thường phần diện tích bị phá dỡ?