(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa có công văn hướng dẫn các trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ thông và GDTX theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên để giúp các trung tâm GDTX tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên đạt hiệu quả.