(GD&TĐ) Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (Bộ GD&ĐT) vừa có văn bản hướng dẫn các Sở Giáo dục&Đào tạo thực hiện một số nội dung cụ thể để triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên GV mầm non, phổ thông và giáo dục từ xa năm học 2013 - 2014.