Lực lượng quản lý nhà nước chuyên ngành tỉnh BR-VT mới đây đã phát hiện nhiều sai phạm, gian lận thương mại tại Chi nhánh Công ty TNHH TM gas Bình Minh. Nhiều mánh lới, thủ đoạn kinh doanh gian dối, móc túi khách hàng đã bị bóc trần.