Tay vợt người Thụy Sĩ gặp khá nhiều thuận lợi ở nhánh đấu của anh.