Chiều cao của phái nữ, đặc biệt là các minh tinh, là một trong những yếu tố mà không ai muốn bật mí. Nhưng công chúng vẫn có cách để tìm ra sự thật về các chỉ số của họ.