(TNO) Một nữ nhân viên phục vụ nhà hàng tại Mỹ được khách 'boa' cho tờ vé số trúng thưởng 17.500 USD.