Hôm qua 15.1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) chính thức hoạt động và bắt đầu triển khai nhiệm vụ năm 2010.