(GDVN) - Philippines đã thiện chí đàm phán với Trung Quốc suốt 18 năm nay, nhưng không hề đạt được một tiến triển nào.