(Petrotimes) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thống nhất danh sách thành viên Chính phủ, các Bộ trưởng, người đứng đầu ngành sẽ tham gia các phiên chất vấn trước Quốc hội từ ngày 13-15/6/2012.