(CL)- Ngày 15/10/2013 là thời điểm đất nông nghiệp được giao từ năm 1993 hết thời hạn sử dụng 20 năm. Đây cũng là điều đang gây hoang mang cho người dân gắn liền với nghề nông. Để giải quyết tốt vấn đề “Tam nông”, các quy định sửa đổi Luật đất đai sẽ được trình Quốc hội cuối năm nay. Vậy có nên bỏ thời hạn sử dụng đất hay không thực sự là vấn đề hệ trọng?