Nhà cánh đông của Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Berlin, Đức gồm 3 tầng với kiến trúc chính là thép và kính. Trong tòa nhà này có 276.000 bình thủy tinh chứa các mẫu vật được ngâm trong cồn.