Chú bò có sáu chân kỳ lạ, trong đó hai chân vắt vẻo trên lưng.