Trong thời gian qua trên thị trường xuất hiện bộ tiết kiệm xăng mang thương hiệu Hoàng Sơn - Vĩnh Long, trong lúc giá xăng dầu đang tăng thì việc ra đời bộ tiết kiệm xăng góp phần làm giảm chi phí đáng kể cho người tiêu dùng.