Về quê ngoại, đang ngồi ăn cơm Khoai bỗng ngước lên bàn thờ rồi hỏi ông: "Ông ơi bố ông kia hả". Ông chưa kịp trả lời thì Khoai tiếp: "Thế bố ông mất sớm nên bây giờ ông phải ở với cháu hả ông?".