"Ở quê tôi có mấy cháu bị bệnh Down. Tại sao bố mẹ các cháu nom bình thường mà lại sinh con bệnh Down? Bệnh có di truyền không?".