(Petrotimes) - Biết sáng tác nhạc, làm phim, tổ chức biểu diễn nghệ thuật có chút tiếng tăm trong cộng đồng người Mỹ, gốc Việt ở hải ngoại, Trúc Hồ đang nổi lên là phần tử cực đoan, chống lại quê hương, đất nước, đầu độc thế hệ trẻ người gốc Việt ở hải ngoại. Qua những hoạt động “chiến dịch thỉnh nguyện thư” vận động Tổng thống Mỹ can thiệp dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam, đòi trả tự do cho các phần tử chống đối chính quyền ở trong nước, Trúc Hồ đã lộ rõ chân tướng cơ hội, lưu manh chính trị ở hải ngoại…