(PL)- Bạn Nguyễn Văn Thảnh (đường Bình Thới, quận 11, TP.HCM) hỏi: Trong số Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM tháng 4-2010, anh Phó cho rằng bản dịch Bộ luật Gia Long tức Hoàng Việt luật lệ (NXB Văn hóa-Thông tin, 1994) có nhiều điểm dịch không chính xác.