Cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ tiến hành ở Việt Nam đã trôi qua gần nửa thế kỷ nhưng hậu quả của nó để lại còn rất nặng nề đối với con người và môi trường sinh thái. Cùng với bom mìn, vũ khí hóa học vẫn còn rải rác ở nhiều nơi. Việc xử lý nó không chỉ đòi hỏi sự đầu tư rất lớn về tiền của, nhân lực mà còn phải có sự quyết tâm vào cuộc của mọi cấp, mọi ngành, mọi lực lượng trong đó Bộ đội Hóa học đóng vai trò chủ đạo.