QĐND Online – Từ sáng sớm ngày 30-9, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, trên vùng biển Quảng Ninh có gió mạnh cấp 11, 12, trời mưa rất to. Xác định đây là cơn bão có diễn biến phức tạp, cường độ bão mạnh, hướng di chuyển phức tạp nên tất cả cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh đều quyết tâm triển khai lực lượng, quyết tâm trong “trận chiến” này…