Lạ miệng với món bò áp chảo hấp dẫn mà lại mang nhiều chất dinh dưỡng.