(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Thế Ngọc Châu (Đồng Tháp) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp quy định về phân chia khối lượng - giá trị gói thầu trong trường hợp nhà thầu tham gia dự thầu là liên danh.